Privacyverklaring

L’Oyé Cosmetics draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet.
Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop L’Oyé Cosmetics persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven

1. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een on-line formulier invult. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord L’Oyé Cosmetics deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.

2. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door L’Oyé Cosmetics te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

3. Wijzigingen

L’Oyé Cosmetics behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 16 februari 2016

4. Contactgegevens

L’Oyé Cosmetics is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.
U kan L’Oyé Cosmetics contacteren via www.loye.nl/contact.

Privacyverklaring

L’Oyé Cosmetics draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet.
Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop L’Oyé Cosmetics persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven

1. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een on-line formulier invult. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord L’Oyé Cosmetics deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.

2. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door L’Oyé Cosmetics te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

3. Wijzigingen

L’Oyé Cosmetics behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 16 februari 2016

4. Contactgegevens

L’Oyé Cosmetics is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.
U kan L’Oyé Cosmetics contacteren via www.loye.nl/contact.